بازدید دانش آموزان مدرسه فرهیختگان دانش زاهدان از مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲ زاهدان

دانش آموزان مدرسه فرهیختگان دانش زاهدان از مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲ زاهدان بازدید کردند و از نزدیک با کارگاه ها و تجهیزات مرکز آشنا شدند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ شکور سارانی رئیس مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲ زاهدان با اعلام این خبر گفت : دانش آموزان مدرسه فرهیختگان دانش زاهدان در راستای آشنایی با حرفه ها و دوره های آموزش داده شده و امکانات و تجهیزات مرکز از آن بازدید بعمل آوردند .
سارانی افزود : لزوم توانمندسازی نیروی انسانی در جهت شکوفایی اقتصادی وقتی مشخص میشود که در جامعه با خیل جوانان تحصیلکرده جویای کار اما فاقد مهارت مواجه میشویم و زیرساخت های جامعه قدرت پاسخگویی به این جوانان را درزمینه اشتغال ندارد پس ضرورت دارد تا آنها را از سنین پایین تر به سمت فراگیری مهارت ها و تولیدکنندگی سوق دهیم .