حضورکارگردان،مستندساز وتهیه کننده شبکه۳تلویزیون خانم یغمایی و آقای جعفری درمرکز آموزش فنی وحرفه ای ۲۶خواهران زابل

کارگردان،مستندساز وتهیه کننده شبکه۳تلویزیون خانم یغمایی و آقای جعفری تصویربردار درمرکز آموزش فنی وحرفه ای ۲۶خواهران زابل حضوریافتند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خانم آزادیخواه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زابل در تشریح این خبرگفت : کارگردان،مستندساز وتهیه کننده شبکه۳تلویزیون خانم یغمایی و آقای جعفری تصویربردار با هدف تهیه مستندی درراستای معرفی دوره ها وارائه خدمات آموزشی دربخش دولتی وآموزشگاههای آزادشهرستان زابل ونقش ارزنده مهارت فنی وحرفه ای در درآمدزایی وتوانمندسازی واشتغال بانوان منطقه سیستان در مرکز حضور یافتند .
آزادیخواه افزود : تهیه مستند برای معرفی دوره ها و نقش آموزشها مهارتی برای اشتغال و درآمدزایی بانوان منجر به بستر سازی مناسب برای استقبال بیش از پیش افراد از فراگیری مهارتها که مهمترین رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای است میشود .

این گروه  علاوه برمرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران از مسئول انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد شهرستان زابل به عنوان بانوی کارآفرین مستند تهیه کرد .
گفتنی است این مستند در مردادماه سال جاری ازشبکه ۳تلویزیون گروه معارف به کارگردانی خانم یغمایی پخش خواهد شد