طرح بازدید دانش آموزان از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور از ۱ لغایت ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری

در راستای تحقق بند دوم سیاست های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مبنی بر «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازارکار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور و توأم کردن آموزش و مهارت، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی اصلی نظام آموزش مهارت و فناوری سیاست ها، اهداف و برنامه های مختلفی را دنبال می کند. در همین راستا اطلاع رسانی، هدایت و فراگیر نمودن هرچه بیشتر آموزش های مهارتی در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور از ابزار کلیدی و زیرساختی تحقق سیاست ها و برنامه های اشتغال به شمار می رود.
لذا در راستای شناسایی اهداف و رسالتهای خطیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در امر آموزش مهارتهای مورد لزوم صنایع ، صنوف و کلیه اقشار جامعه جهت دستیابی به اشتغال مولد و پایدار ، طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه شروع شده و تا ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری ادامه می یابد . اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان نیز همزمان با کلیه مراکز کشور پذیرای دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد .