اولین مرحله آزمون های حرفه های مهارتی در قالب آزمونهای هماهنگ کتبی ، تفاهمنامه و صنعت ساختمان در سال ۹۷ همزمان با سراسر کشور در شهرستان زاهدان و ۹ شهرستان دیگر استان برگزار شد .

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان از برگزاری اولین مرحله آزمون های حرفه های مهارتی در قالب آزمونهای هماهنگ کتبی ، تفاهمنامه و صنعت ساختمان در سال ۹۷ همزمان با سراسر کشور در شهرستان زاهدان و ۹ شهرستان دیگر استان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در تشریح این خبر گفت : در این آزمونها که تعداد ۴۸۱۱ نفر متقاضی ثبت نام شده را به خود اختصاص داده ، ۴۱۲۷ نفر متقاضی آزمون هماهنگ کتبی ، ۶۵۲ نفر متقاضی آزمونهای صنعت ساختمان و ۳۲ نفر متقاضی آزمون تفاهمنامه با یکدیگر به رقابت پرداختند .
جهاندیده افزود : آزمون شوندگان در این آزمون با هدف اخذ مدرک گواهی مهارت آموزشهای فنی و حرفه ای در ۵۵ حوزه اصلی و فرعی شهرستان های استان مورد آزمون واقع شدند که در صورت قبولی در آزمونهای کتبی و عملی حرفه مورد نظر گواهینامه مهارت آموزشهای فنی و حرفه ای به آنها اعطا میگردد .
وی تصریح کرد : شهرستان زاهدان با تعداد ۱۶۱۶ نفر ثبت نام شده ، شهرستان زابل با تعداد ۹۰۴ نفر ثبت نام شده و شهرستان ایرانشهربا تعداد ۶۷۹ نفر ثبت نام شده به ترتیب در صدر شهرستان با بیشترین تعداد ثبت نام شده قرار گرفته اند .
شایان ذکر است نوبت بعدی برگزاری آزمونهای هماهنگ فوق الذکر در استان اول تیر ماه سالجاری است .