شهردار زاهدان بنا بر دعوت سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان از این اداره کل بازدید کرد .

عبدالقادر پربار شهردار زاهدان بنا بر دعوت مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان از این اداره کل بازدید بعمل آورد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ آقای پربار شهردار زاهدان بنا به دعوت آقای جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن بازدید از اداره کل در خصوص بهسازی مسیر های ورودی اداره کل از بلوار خلیج فارس و بزرگمهر بحث و گفتگو کرد .