معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان خبر داد : نخستین جلسه بررسی و اجرای طرح برنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و مهارت درمناطق عشایری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل از برگزاری نخستین جلسه بررسی و اجرای طرح برنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و مهارت درمناطق عشایری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استا سیستان و بلوچستان ؛ جلیل شهریاری معاون آموزش، پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان از برگزاری نشست هم اندیشی با آقایان منصور سراوانی رئیس امور تعاونیهای اداره کل امور عشایر استان ، مهدی منتظمی مسئول آموزش و حسین مرادی کارشناس آموزش روستا وعشایر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بررسی و اجرای طرح برنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و مهارت درمناطق عشایری استان خبر داد .
شهریاری افزود : این نشست در خصوص طرح توانمند سازی مستمر عشایر کشور از طریق آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای با رویکرد اشتغال پایدار برگزار شد .
معاون آموزش، پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل تصریح کرد : در این نشست نیاز سنجی آموزشی جامعه عشایری استان به صورت شهرستان به شهرستان بر اساس ظرفیت ، جمعیت و نوع اشتغال در جامعه عشایری به عنوان اولین گام اجرایی مطرح شد .
شهریاری اظهارداشت : کمکی به بهبود وضعیت اشتغال، افزایش نرخ بهره وری، افزایش ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی و افزایش ضریب اشتغال مهارت آموختگان عشایری عزیزمان داشته باشیم .
در این نشست بر تشکیل کارگروه مشترکی در سطح اداره کل و مراکز شهرستان ها برای تعیین اولویت ها و نیازهای آموزش عشایر به تفکیک شهرستان و نیز استفاده از ظرفیت های متخصصین و صاحب نظران امور عشایری در اجرای دوره های منطبق بر آمایش سرزمین تاکید شد .
گفتنی است در سالجاری سهمیه تعهدات استان در امور عشایری استان ۱۴۵ هزار نفر ساعت است .