مدیرکل روابط عمومی استانداری در همایش روابط عمومی ها عنوان کرد : سیاست گذاری چگونگی اطلاع رسانی بر عهده روابط عمومی ها است

در همایش روابط عمومی های مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان سیاست گذاری چگونگی اطلاع رسانی را وظیفه روابط عمومی ها عنوان کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در آستانه فرا رسیدن روز روابط عمومی ، همایش روابط عمومی در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری، معاون اداره کل ، روسای ستادی و کارشناسان روابط عمومی مراکز برگزار شد .
مدیرکل روابط عمومی استانداری در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن روز روابط عمومی اظهارداشت : تکیه بر شفاف سازی مهمترین وظیفه روابط عمومی است .
سالارزهی با اشاره به اصول روابط عمومی تصریح کرد : ما در روابط عمومی نیاز مند ارتباط دو سویه با مخاطب هستیم و ایجاد این ارتباط منجر به فرهنگ سازی خواهد شد .
وی با اشاره به رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای خاطر نشان کرد: مهارت آموزی راه نجات از معضل بیکاری در استان است .
حسن زهی معاون مالی و پشتیبانی اداره کل نیز در این مراسم از روابط عمومی به عنوان عامل موفقیت مدیران به دلیل انعکاس عملکرد دستگاه مربوطه یاد کرد .
آذر کیش رئیس واحد آزمون اداره کل نیز در این مراسم گفت : علم مدیریت بین چرخه افراد را روابط عمومی نام گذاری شده است .
فروغی مسئول امور عمومی اداره کل نیز خاطر نشان کرد روابط عمومی در دوحوزه داخلی با تقویت روحیه همکاری و ایجاد تعصب در آنها نسبت به سیستم و در حوزه خارجی با تغییر نگاه افراد جامعه نسبت به ادارات میتواند عملکرد سیستم را ارتقاء بخشد .
گفتنی است در این همایش دوره های کپسولی خبر نویسی و عکاسی توسط کارشناسان رسانه به کارشناسان روابط عمومی مراکز ارائه شد .