با مشارکت و همفکری کارکنان کارآمد و پویا صورت گرفت؛ نخستین سند راهبردی مهارت استان ها توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان تدوین شد

 

در اولین همایش هم اندیشی برنامه ریزی تعاملی سال ۱۳۹۷ مدیران کل ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اهم فعالیت ها و برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان تبیین شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان، شهریاری، معاون مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در اولین همایش هم اندیشی برنامه ریزی تعاملی سال ۱۳۹۷ مدیران کل ستادی و استانی این سازمان که به میزبانی استان اصفهان از بیست و دوم تا بیست و سوم اردیبهشت ماه جاری در حال برگزاری است، اهم برنامه های سال ۱۳۹۷ در حوزه آموزش فنی و حرفه ای این استان را تبیین کرد.

 

اهم فعالیت ها و برنامه های سال ۱۳۹۷ در حوزه آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

– ارائه آموزش های مهارتی به صورت محلی محور

– پیش بینی سهم آموزش به نسبت بخش های مختلف استان در راستای تحقق عدالت اجتماعی در قالب برنامه ۵ ساله

– ارتقای توانمندی های مربیان آموزش فنی و حرفه ای با توجه نیازهای جدید آموزشی استان

– فرهنگ سازی مهارت آموزی و اشتغال

– ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیازهای حاشیه شهر با استفاده از ظرفیت جوامع محلی و موسسات مردم نهاد که منجر به تولید و اشتغال در استان شده است.