در راستای اجرای دوره های مهارتی برای سربازان وظیفه صورت گرفت : برگزاری جلسه فرماندهان پادگان آموزشی حضرت ولی عصر عج الله با مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان زابل

در راستای اجرای دوره های مهارتی برای سربازان وظیفه جلسه فرماندهان پادگان آموزشی حضرت ولی عصر عج الله با مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان زابل با هدف برنامه ریزی جهت اجرای تقویم آموزشی سال ۹۷ دربخش پادگان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان زابل با اشاره به اهمیت فراگیری آموزشهای مهارتی برای کارکنان وظیفه گفت : بر اساس تجربیات و نظرسنجی های سالهای گذشته و هماهنگی و جلسات متعدد با فرماندهان یگانهای مورد نظر، برنامه ریزی دقیقی در جهت زمانبندی و تنوع مهارتها در مقاطع مختلف سال جهت سربازان صورت می گیرد که زمینه ساز استفاده بهینه آنها از طول مدت سربازی و دوره های مهارتی می شود.
عارفی والا معاون آموزشی مرکز ارائه آموزشهای مهارت محور به نیروهای وظیفه را گامی موثر برای ایجاد زمینه‌های کسب و کار دانست و گفت : به منظور مهارت افزایی سربازان وظیفه در دوره خدمت و کسب شرایط اشتغال و کاهش دغدغه آنان برای ورود به بازار کار پس از اتمام دوره سربازی، آموزش‌های مهارتی با حمایت فرماندهان پادگان‌ها به صورت جامع ارائه می‌شود.
وی تصریح کرد : زمینه سازی و تسهیل اخذ آزمونهای کتبی و عملی از سربازان کم سواد ، برگزاری جلسات توجیهی برای سربازان جدیدالورود ، معرفی مربیان پادگان به مرکز تربیت مربی کرج و افزایش رشته های مهارتی ازرشته های برق و رایانه به رشته مکانیک و لوازم خانگی از مهمترین مصوبات این جلسه بود .