بازدید مسئولین حراست و امور عمومی اداره کل از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان زابل

مسئولین حراست و امور عمومی و کارشناسان آموزش اداره کل از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان زابل بازدید بعمل آوردند و از نزدیک با امکانات ، تجهیزات و لوازم ، مشکلات و کمبود های این مرکز آشنا شدند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ بامری رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان زابل با اعلام این خبر گفت : در بازدید آقایان ایوبی و فروغی مسئولین حراست و امور عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از مرکز متبوع تجهیزات و امکانات و کمبودهای کارگاه ها در راستای به روز رسانی و ارتقاء کیفیت آموزشها مورد بازبینی قرار گرفت و در پایان لیستی از تجهیزات مورد نیاز کارگاه ها تهیه شد .
بامری افزود : مراکز آموزش فنی حرفه ای از طریق مهارت آموزی در ایجاد اشتغال در جامعه نقش بسزایی دارند و آموزش های که در این مراکز ارائه می شود نقش زیادی در بهبود زیر ساخت های جامعه و کم کردن نرخ بیکاری در استان دارد .