تجهیز وراه اندازی دو کارگاه آموزشی خیاطی در حوزه شهرستان زهک پیرو تفاهم نامه منعقده آموزشی بین اداره کل و موسسه خیریه رهایش

پیرو تفاهم نامه منعقده آموزشی بین اداره کل و موسسه خیریه رهایش دو کارگاه آموزشی خیاطی در حوزه شهرستان زهک تجهیز وراه اندازی شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ محمد عرب رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زهک در تشریح این خبر گفت : پیرو مذاکرات انجام شده بین آقایان غلامرضا جهانتیغی نماینده موسسه مذکور و محمد عرب رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان زهک ، کارگاههای مذکور در روستاهای گوری و درویش پیری از توابع بخشهای مرکزی و جزینک این شهرستان تجهیز و راه اندازی گردید .
وی افزود : این دو روستا که از جمعیت بیشتری نسبت به سایر روستاهای بخشهای مذکور برخوردارند بعنوان پایلوت در نظر گرفته شده که با توجه به اعزام مربیان باتجربه جهت آموزش فراگیران امید است بعنوان قطبهای خیاطی منطقه با حمایت موسسه مذکور تبدیل گردند .
ضمنا تجهیز کارگاههای مذکور توسط موسسه رهایش و با بروز ترین چرخهای خیاطی و سایر تجهیزات صورت گرفته است .