توسط سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای صورت گرفت : تجلیل از پیشکسوتان روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان از پیشکسوتان روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان تجلیل شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در راستای گرامیداشت هفته روابط عمومی ورسانه از زحمات آقایان رضایی ، ارباب رشید و جامعی و خانم راشکی به عنوان پیشکسوتان روابط عمومی اداره کل توسط مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تجلیل و قدر دانی شد .
جهاندیده ضمن تبریک هفته روابط عمومی به همکاران تلاشگر این عرصه اظهار داشت : روابط عمومی نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد و از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسایلی است که در آن نهاد میگذرد .
وی نقش روابط عمومی ها در معرفی خدمات دستگاه های اجرایی به مردم را مهم برشمرده وتصریح کرد : روابط عمومی ها مطمئن ترین مسیر ارتباطی مدیران با مردم هستند و باید زبان گویای مردم باشند .