با حضور سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان صورت گرفت : برگزاری اولین جلسه هیات نظارت بر آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد استان سیستان و بلوچستان

نشست تعامل و هماهنگی کانون انجمن صنفی و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان با حضور سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ، رییس دفتر موسسات کارآموزی آزاد ، اعضای هیات نظارت بر آموزشگاهها و نمایندگان کانون انجمنهای صنفی در محل اداره کل برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در این نشست که در راستای هم اندیشی و شناخت بیشتر اعضای هیات نظارت با دیدگاهها و نظرات مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل برگزار شدمسائل و مشکلات آموزشگاههای آزاد مورد بررسی قرار گرفت.
جهاندیده در این نشست ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مدعوین با تاکید بر همسویی برنامه های آموزشگاه های آزاد با سیاست های آموزش فنی و حرفه ای اظهارداشت : آموزشگاه های آزاد باید همسو با سیاست های فنی و حرفه ای حرکت کند چرا که این همسویی منجر به پیوستگی آموزشها خواهد شد .
وی با تاکید بر ضرورت کیفیت بخشی به آموزشهای ارائه شده در آموزشگاه های آزاد تصریح کرد : باید از دیدگاه های کمی در مقوله آموزشهای مهارتی بپرهیزیم چرا که کیفیت بخشی به آموزشها از طریق بکار گیری دیدگاه های خلاقانه در آموزشگاه های آزاد ، نشاط و سرزندگی را ایجاد میکند .
جهاندیده نهادینه کردن مقوله های تکریم ارباب رجوع و آموزش را با رویکرد های نوین ممکن دانست و گفت : آموزشهای مهارتی باید بازار محور و تقاضا محور باشند چرا که در حال حاضر کشور تشنه مهارت آموزی است و آموزشگاه های آزاد به عنوان بازوان یاریگر ما در مقوله مهارت آموزی باید همسو با برنامه های اداره کل حرکت کنند .