با حضور سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان : دومین جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد

دومین جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان با حضور سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ دومین جلسه شورای معاونین اداره کل در سال ۹۷ در راستای آسیب شناسی در برنامه ریزی ها با حضور سرپرست اداره کل، معاونین، مسئول حراست ،کارشناس ارزیابی و عملکرد  برگزار شد .
مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در گفتگو با روابط عمومی اداره کل ضمن تاکید بر دقت در اجرای مصوبات این شورا ، هماهنگی و همکاری کامل روسای مراکز ، ادارات و مسولین واحد های ستادی برای نیل به مصوبات را ضروری دانست.
وی افزود : در راستای دستیابی به اهداف نهضت مهارت آموزی در کشور نیاز است برنامه های پیش روی آموزش فنی و حرفه ای با هدف ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات تبیین شود .
جهاندیده در این نشست بر لزوم استفاده بهتر از منابع انسانی برای تحقق تعهدات آموزشی و اجرائی، توجه به تنوع حرفه های آموزشی و پرهیز از آموزش موازی با بخش خصوصی تاکید کرد .