در راستای بررسی اولویت های کاری و چالشهای مراکز برگزار شد : نشست هم اندیشی سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان با روسای مراکز شهرستان زاهدان

در راستای بررسی اولویت های کاری و چالشهای مراکز ، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان نشست هم اندیشی را با روسای مراکز شهرستان زاهدان برگزار کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان طی نشستی با روسای مراکز شهرستان زاهدان به بررسی اولویت های کاری ، چالشها و مشکلات آموزشی و نیز تبیین سیاستها و خط مشی های مهارتی مراکز پرداخت .
جهاندیده در این نشست اظهارداشت : بالندگی شغلی افراد مهترین رسالت مراکز آموزش مهارتی در راستای توسعه کشوراز طریق به کارگیری به روز ترین روشها وتجهیزات آموزشی است .
وی با راهگشا خواندن جلساتی از این دست خاطر نشان کرد : رویکرد آموزشهای مهارتی در مراکز باید دستبابی به اشتغال پایدار که مهمترین هدف سازمان است باشد و در راه نیل به این هدف ، برگزاری جلساتی این چنین که به ارائه راه حل هایی برای چالشهای موجود منجرشود بسیار حائز اهمیت است .
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تصریح کرد : همکاران ما در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت کردند که با دارا بودن ابتکار عمل قادرند بر تمام مشکلات و مسائل حوزه مهارت آموزی فائق آیند.
جهاندیده همچنین بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای آموزشی استان بر اساس نیاز بازارکار، ترویج فرهنگ مهارت آموزی دربین جوانان ونوجوانان ، استفاده بهینه از منابع موجود و ارتقا جایگاه مهارت آموزی در اشتغال استان را از مهمترین مسئولیت های روسای مراکز عنوان کرد .
گفتنی است درپایان این نشست هریک از روسای مراکز به بیان مشکلات و چالشهای مرکز متبوع پرداختند .