فرماندار شهرستان خاش عنوان کرد : اشتغالزایی وامرار معاش یکی ازمهمترین دغدغه های نسل جوان است .

فرماندار شهرستان خاش دردیدار با جمعی از کارکنان ومربیان مراکز آموزشی فنی وحرفه ای خواهران وبرادران شهرستان خاش به همراه مدیران وموسسان آموزشگاههای آزاد ، اشتغالزایی وامرار معاش را یکی از مهمترین دغدغه های نسل جوان عنوان کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در این دیدار که به منظور آشنایی وشناخت هرچه بهتر رسالت آموزشهای فنی وحرفه ای وکسب همکاری وتعاملات بیشتر فرماندار وسایر ادارات دولتی صورت گرفت آقای یوسفی فرماندارشهرستان خاش ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان وآرزوی قبولی طاعات یکی از دغدغه های نسل جدیدرا اشتغالزایی وتامین معیشت دانست .
یوسفی ضمن اعلام آمادگی فرمانداری جهت رونق هرچه بیشتر کارگاههای آموزشی مراکز فنی وحرفه ای اظهارداشت : مهارت آموزی به عنوان مهمترین اصل لازمه زندگی اجتماعی در شرایط موجود کشور است و تجهیزکارگاه های مهارت آموزی زمینه رونق اشتغال را در استان فراهم خواهد کرد .
وی همچنین از روسای مراکز خواست تا با همکاری مربیان وکارکنان خود حرفه های مورد نیاز شهرستان رانیازسنجی نموده و با هدفمندکردن آموزشهای خودگام موثری دراشتغالزایی بردارند.
آقای پاکزاد سرپرست آموزش فنی وحرفه ای شهرستان خاش پس از خوش آمدگویی به فرماندار جدید مهارت های آموزشی را رمز پیشرفت کشورهای موفق دنیا دانست و آموزشهای فنی وحرفه ای را همراه نمودن علم وعمل عنوان کرد که این خودیکی از رمزهای اشتغالزایی پایداراست .
خانم هاشمزهی نیزدر این دیدار با اشاره به مشکلات مرکز خواهران و عدم موازی کاری در آموزشهای کارگاههای خود خواستارحمایت از آموزشگاههای آزاد سطح شهرستان به عنوان یکی از اولویت های مرکز متبوع شد .
گفتنی است در پایان مقررشد فرماندار شهرستان خاش برای آشنایی با ظرفیت و توانمندیهای کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای از این مراکز بازدیدی بعمل آورد .