ارائه آموزشهای مهارتی به سربازان وظیفه توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای سیدالشهدا زاهدان

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سیدالشهدا زاهدان از ارائه آموزشهای مهارتی به سربازان وظیفه بر اساس تفاهمنامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مجید معینی زاده سرپرست مرکز سیدالشهدا زاهدان در تشریح این خبرگفت : در راستای آموزش سربازان یگان حفاظت زندان جلسه ای با سرهنگ صیاد اربابی جانشین یگان و حکیم زاده مسؤل آموزش یگان برگزار شد .
معینی زاده با اشاره به هدف از برگزاری این نشست گفت : برسی اهداف آموزش و ارتقاء سطح آموزش سربازان طبق تفاهم نامه مذکور از مهمترین اهداف برگزاری این نشست است .
سرهنگ صیاداربابی نیز در این نشست از زحمات آقای معینی زاده رییس مرکز سیدالشهداء در خصوص همکاری و آموزش در ادوار گذشته تقدیر و تشکر کرد و بر ادامه همکاریها در این زمینه تاکید نمود .
در این نشست مقرر گردید تا بستری فراهم گردد تا محل آموزش کارگاههای مرکز قرار گیرد و نیز تعداد سربازان ورودی به مرکز اعلام شود تا بر اساس تفاهم نامه برای آموزش سربازان برنامه ریزی صورت گیرد .