بازدید بورسیه بگیران موسسه بنیاد دانش از کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ،شماره یک و ICT زاهدان

بورسیه بگیران موسسه بنیاد دانش از کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ، شماره یک و ICT زاهدان بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان ؛ بازدید بورسیه بگیران موسسه بنیاد دانش با هدف آشنایی بیشتر با رشته های آموزشی مراکز آموزش فنی وحرفه ای و ضرورت وجود آموزش های مهارتی در جامعه برای ایجاد اشتغال و نیز تاکید بر نقش و اهمیت آموزشهای مهارتی در پرورش نیروی کار ماهر بعنوان یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی صورت گرفته است .
بر اساس این گزارش : با توجه به اینکه مساله اشتغال بعنوان اولویت و دغدغه اساسی کشور است و نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در کاهش نرخ بیکاری و پرورش نیروی انسانی ماهر و کارآمد انکارناپذیر است آشنایی افراد در سنین کم با این آموزشها منجر به نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزی در بین آنها خواهد شد .
این گزارش می افزاید : آموزش های بازار محور و تعامل هرچه بیشتر سایر دستگاه های اجرایی برای برگزاری دوره های مهارت آموزی ، زمینه ساز توسعه کمی و کیفی وضعیت اشتغال در استان از طریق تربیت افراد ماهر و دارای مهارت، به عنوان اساسی‌ترین راه در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق بهبود وضعیت معیشتی افراد جامعه است .