راه اندازی دو کارگاه تولیدی خیاطی در دو روستای درویش پیری و گوری شهرستان زهک به همت مرکز آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان

درراستای همکاری مشترک با سازمان مردم نهاد رهایش ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زهک موفق به راه اندازی دو کارگاه تولیدی خیاطی در دو روستای درویش پیری و گوری این شهرستان شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ محمد عرب رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان زهک با اعلام این خبر گفت : موسسه مذکور تجهیزات و مکان کارگاههای مورد نظر را تهیه نموده و مربیان خیاطی آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان زهک با هدف کمک به مردم این روستاها در ایجاد اشتغالی پایدار به ارائه آموزشهای مهارتی پرداختند .
عرب افزود : طی آموزشهای ارائه شده قرار داد تهیه تعدادی مانتو و لباس کار و روپوش شرکت آریا شیمی منعقد شد .
وی تصریح کرد : توسعه و ترویج آموزشهای مهارتی در بین روستائیان و عشایر از مهمترین اهداف و رسالتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است و در همین راستا مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زهک با هدف رفع فقر ودرآمد زایی ساکنان روستا ها اقدام به نشر و ترویج آموزشهای مهارتی در بین آنها نموده است .