در۶ماهه گذشته از سالجاری : صدور بیش از ۴هزارو۷۷۷ کارت الکترونیکی گواهینامه بین المللی مهارت در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان از صدور بیش از بیش از ۴ هزارو۷۷۷ گواهینامه بین المللی مهارت در۶ ماهه گذشته از سال ۷۶ در این اداره کل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ کوروش آذرکیش رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در تشریح این خبر گفت : در۶ ماهه اول سال ۹۷تعداد ۲۷ هزار و ۳۵۴نفر از متقاضیان اخذگواهینامه مهارت در بخشهای مختلف اعم از آزمونهای هماهنگ ، صنعت ساختمان ، تفاهمنامه ، آنلاین و ادواری و آزمون سربازان نیروهای مسلح در حوزه سنجش و ارزشیابی اداره کل وپورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ثبت نام نموده اند .
آذرکیش افزود : از این تعداد ثبت نام کننده ۲۱ هزار و۸۳۹ نفر در آزمونهای تئوری و کتبی قبول شده و تعداد ۸ هزار و ۹۰۴ نفر تا زمان گزارشگیری جزو قبول شدگان نهایی به شمار آمده اند .
وی تصریح کرد : در خصوص تمدید و تعویض گواهینامه و پروانه مهارت نیز تعداد یک هزار و ۷۶۳ نفر ثبت نام نموده اند که اقدام لازم به عمل آمده است .
آذرکیش خاطر نشان کرد : تعداد کارتهای الکترونیکی گواهینامه مهارت صادره استان در ۶ ماهه اول سالجاری تعداد ۴ هزار و ۷۷۷کارت است .