برگزاری جلسه شورای اداری درسالن کنفرانس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

جلسه شورای اداری با حضور معاون اداری و پشتیبانی اداره کل، مسئول حراست اداره کل ، مسئولین واحدهای ستادی و روسای مراکز شهرستان زاهدان درسالن کنفرانس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ این نشست با موضوع ارائه گزارش عملکرد آموزشی ۶ ماهه اول سالجاری ، بررسی تعهدات ۶ ماهه دوم و نیز بررسی فضا ها و مراکز مازاد آموزسی قابل واگذاری به بخش خصوصی برگزار شد .
خان محمد حسن زهی معاون اداری و پشتیبانی اداره کل در این جلسه در خصوصضرورت اشاعه فرهنگ مهارت آموزی و رابطه مستقیم آن با بیکاری اظهار داشت : برای حل مشکل بیکاری می بایست ازآموزشهای تئوری و بلند مدت به سمت آموزش های کوتاه مدت ، زود بازده و بازار محور برویم .
حسن زهی همچنین خواستاربهینه سازی تجهیزات موجود ، سرکشی از کارگاه ها و کنترل نظارت لازم ، پیگیری دوره های آموزش مجازی ، تشکیل کارگروه پژوهش وشناسایی پژوهشگران و نیزتشکیل شورای مهارت آموزی با حضور کارشناسان و مربیان توانمند شد .
وی تصریح کرد : آموزش های مهارتی سبب پرورش نیروی کار ماهر و اشتغال می شود که ابعاد انگیزشی، تجهیزاتی و آموزشی در اثر بخشی آن نقش انکارناپذیری دارد تربیت نیروهای خلاق و کارآمد در پیشرفت کشور بسیار اثرگذار است .
گفتنی است در این جلسه روسای مراکز به بیان پیشنهاداتی در خصوص رفع مشکلات و موانع مهارت آموزی پرداختند .