برگزاری کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور اعضا در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان تشکیل جلسه داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ باحضور معاونین ، مسئول حراست ، مسئول دفتر ارزیابی عملکرد ، دبیرکمیته عفاف وحجاب و روسای مراکز تشکیل شد و طی آن با اشاره به نقش و جایگاه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی بر انجام درست وظایف اداری و تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم به عنوان سرمایه اجتماعی تاکید شد .
بر اساس این گزارش : افزایش شفافیت در قوانین و فرآیندهای اداری ، تعیین شاخص های اختصاصی سلامت نظام اداری ، تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارائه خدمات ، تکریم ارباب رجوع، افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی و ارتقاء سلامت اداری از جمله مهم ترین اقدامات این کمیته عنوان شد .
این گزارش می افزاید : تجهیز زیرساخت ها برای اجرای برنامه های مطلوب در راستای حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و همچنین فرهنگ سازی مرتبط با مباحث و اهداف سازمانی از دیگر برنامه های این کمیته است و میز خدمت یکی از نمود های اجرایی آن است اما به تنهایی کافی نیست و خدمات الکترونیک باید در دستور کارقرار گیرد.