برای اولین بارتوسط مرکزآموزش فنی وحرفه ای ict زاهدان برگزار شد : دوره آموزش word برای نیروهای وظیفه پدافند هوایی ارتش زاهدان

در راستای تفاهمنامه همکاری آموزشی بین وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با ستاد کل نیروهای مسلح مرکزآموزش فنی وحرفه ای ict زاهدان دوره آموزش word را برای اولین بار برای نیروهای وظیفه پدافند هوایی ارتش زاهدان برگزار کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ احمد سلیمانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ict زاهدان در تشریح این خبرگفت : مرکز ict زاهدان برای اولین باردوره آموزشی word را به مدت ۵۰ ساعت برابر با ۲۵ جلسه آموزشی برای تعداد ۲۱ نفر از سربازان مشغول دریگان پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی در قالب تفاهمنامه مذکور اجرا نمود .
سلیمانی افزود : برگزاری دوره های مهارتی برای سربازان وظیفه منجر به ارتقاء بهره‌وری دوره خدمت وظیفه عمومی و استفاده بهینه از اوقات فراغت آنان و همچنین فراهم کردن فرصت‌های شغلی از طریق آموزش در محیط کار خواهد شد .
وی تصریح کرد : مهارت آموزی سربازان وظیفه در حین انجام خدمت وظیفه و پس از آن به منظور تأمین نیاز نیرو های مسلح بوده و بستر ساز اشتغال پذیری و تسهیل ورود آنها به بازار کار و استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وپیشگیری از سردرگمی آنها پس از اتمام دوران خدمت است .