مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: ۲۶۰ عنوان استاندارد آموزش ویژه طرح ایران مهارت تدوین شد

مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تدوین ۲۶۰ عنوان استاندارد آموزش ویژه طرح ایران مهارت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر ناهید مسلمی، مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی این سازمان گفت: جلسه نهایی تدوین استانداردهای آموزش ویژه طرح ایران مهارت با مشارکت کارشناسان این دفتر، مربیان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و مربیان مراکز ثابت  سازمان به مدت ۲ روز(بیست و چهارم و بیست و پنجم مهر ماه جاری) در محل ستاد سازمان در حال برگزاری است.

وی افزود: در این جلسات صاحبنظران و خبرگان حرفه ای در قالب ۳۹ کارگروه برنامه ریزی درسی، به بحث و تبادل نظر پیرامون استاندارد آموزش های طرح ایران مهارت ویژه دانش آموزان دوره متوسطه اول می پردازند.

مسلمی در ادامه گفت: در پایان کارگاه ۲ روزه  تدوین استاندارد، تعداد ۲۶۰ عنوان استاندارد آموزش  ویژه گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال آماده و مطابق با آخرین نسخه طبقه بندی بین المللی مشاغل isco 2008 کد گذاری و بر روی پورتال و سامانه ملی استاندارد به نشانی rpc.irantvto.ir  برای استفاده مخاطبان بارگزاری خواهد شد.

وی در پایان گفت: هدف از این طرح، ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ترغیب و تشویق نوجوانان به مهارت آموزی در جامعه است.