طرح ایران مهارت در استان سیستان وبلوچستان اجرایی میشود .

در راستای هم اندیشی برای اجرایی نمودن طرح ایران مهارت رئیس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان جلسه ای را با رئیس آموزش وپرورش ناحیه یک شهرستان زاهدان برگزار کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان ؛درراستای اجرایی نمودن طرح ایران مهارت که دربرگیرنده آموزشهای فنی وحرفه ای کوتاه مدت ویژه دانش آموزان اول دوره متوسطه است جلسه ای باحضور آقایان نصیری رئیس آموزشگاه های آزاد اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان٬ سارانی رئیس کانون آموزشگاههای آزاد استان ونارویی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان زاهدان برگزار گردید .
نصیری رئیس آموزشگاه های آزاد اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان گفت:نشست فوق به منظور تعیین و تشریح اهداف این طرح و زمینه سازی برای اجرا در مدارس ناحیه یک شهرستان زاهدان تشکیل شد.
وی ضمن درخواست همکاری از دو طرف اظهارداشت: تغییر نگرش دانش آموزان برای اهداف بلند مدت و بهره برداری از امکانات و پتانسیل های موجود در بخش خصوصی و آموزش و پرورش و نیزبا تشکیل جلسات توجیهی اهداف طرح برای والدین دانش آموزان متقاضی تشریح شود .
آقای نارویی رئییس آموزش وپرورش ناحیه یک در این جلسه ضمن اعلام آمادگی برای اجرای طرح مذکور درخصوص جزئیات و اهداف طرح برضرورت توسعه اجرایی آن تاکید کرد .
گفتنی است در این نشست مقرر شد با توجه به دستورالعمل اجرایی هماهنگی بین بخشی به صورت منسجم وهماهنگ بین مجریان طرح برای اجرای موثر و مطلوب برنامه ریزی لازم صورت گیرد .