در چهاردهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی؛ تقدیر از رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به عنوان مدیر ارشد ارتباط گستر

در چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی از معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعطای لوح سپاس« مدیر ارشد ارتباط گستر»تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، امروز؛ سی ام مهر ماه، با اهدای لوح سپاس از سوی هیئت داوران چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی از دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این سازمان به دلیل انجام خدمات مؤثر، مساعدت در توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب، توجه به افکار عمومی، ارتباط مؤثر با رسانه ها و حمایت از برنامه های ارتباطی و نگاه تخصصی به روابط عمومی تقدیر شد.

بنا بر این گزارش،  این تقدیر با هدف توسعه ارزش های متعالی ارتباطی، توسعه مردمداری، پی ریزی و گسترش ارتباطات انسانی، اجتماعی و شهروندی متقارن و همسنگ و پاسداشت منش تعاملی و ارتباطی صورت گرفت.

چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در مرکز همایش های کتابخانه ملی از بیست و نهم تا سی ام مهر ماه جاری برگزار شد.

 

 لوح سپاس ” مدیر ارشد ارتباط گستر “

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر سلیمان پاک سرشت

معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

بی تردید خدمت به انسان ها در جامعه اسلامی مبتنی بر نگاه به انسان به عنوان اشرف مخلوقات و در راستای خشنودی خداوند متعال است.

هیئت داوران سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با هدف توسعه ارزش های متعالی ارتباطی، توسعه مردمداری، پی ریزی و گسترش ارتباطات انسانی، اجتماعی و شهروندی متقارن و همسنگ و پاسداشت منش تعاملی و ارتباطی، عنوان « مدیر ارشد ارتباط گستر» را به دلیل انجام خدمات مؤثر، مساعدت در توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب، توجه به افکار عمومی و حمایت از برنامه های ارتباطی و نگاه تخصصی به روابط عمومی، شایسته جنابعالی می داند و این لوح سپاس را به آن فرهیخته گرامی اعطا می کند.

امید است تا با استعانت از ایزد منان، شاهد اهتمام حضرتعالی برای ارتقای روزافزون ارزش ها و سرمایه های ارتباطی بر اساس آموزه های اسلامی باشیم.