‍ توسط رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان زابل صورت گرفت : تجلیل از رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان زابل به عنوان اداره برتر

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان زابل از رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان به عنوان اداره برتر دربرگزاری طرح غنی سازی اوقات فراغت تجلیل بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان مسعود دهمرده رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان زابل در راستای ارج نهادن به تلاش های مرکز اموزش فنی وحرفه ای این شهرستان در اجرای مصوبات طرح غنی سازی اوقات فراغت از زحمات محمودبامری رییس مرکز تجلیل وقدر دانی کرد .
براساس این گزارش مرکز اموزش فنی وحرفه ای شهرستان زابل توان افزایی مهارتی افراد را از مهمترین رسالتهای خود میداند و در حوزه اشاعه فرهنگ مهارت آموزی نهایت همکاری را با دستگاه های ذیربط دارد .