کارگاه های مهارت آموزی استان سیستان و بلوچستان با ارسال سه کامیون تجهیزات کارگاهی تجهیزو به روزرسانی شد .

حسب وعده معاون توسعه منابع سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور در سفر به استان سیستان و بلوچستان کارگاه های مهارت آموزی استان سیستان و بلوچستان با ارسال سه کامیون شامل ۱۶۰قلم تجهیزات کارگاهی تجهیزوبه روزرسانی شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ نادر فخری معاون مدیریت و توسعه منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سفر به استان سیستان و بلوچستان برای تجهیز و به روز رسانی کارگاه های آموزشی قول ارسال تجهیزات داده بود که این وعده با ارسال سه کامیون تجهیزات کارگاهی شامل ۱۶۰قلم تجهیزات اعم از ؛موتورگیربکس،وسایل جوشکاری٬ کامپیوتر،برق ، وسایل خوشخواب(جهت تجهیز خوابگاههای شبانه روزی) ٬اختصاص حدود ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار برای خرید تجهیزات کارگاهی و تعمیر کارگاه های آموزشی٬پرداخت مطالبات پرسنلی تا پایان هفته اول آذر و… است .
بر اساس این گزارش : ارسال این تجهیزات در راستای بهینه سازی، نوسازی ،کارگاه های مراکز استان سیستان وبلوچستان علی رغم محدودیتهای موجود در سازمان با نگاه ویژه معاون وزیر و ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ونیز معاون مدیریت منابع انسانی سازمان در سفر استانی جهت محرومیت زدایی از استان صورت گرفته است .
این گزارش می افزاید : بروز رسانی تجهیزات کارگاهی به عنوان اصلی ترین فعالیتهای مراکز آموزش فنی و حرفه ای با هدف ارتقاء سطح کیفی آموزش های مهارتی بوده و گامی در راستای بسترسازی ایجاد اشتغال پایدار است .
رویکرد ریاست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور آموزش همه جانبه و هدفمند از طریق ایجاد تحول در نحوه ارائه آموزش های مهارتی است و این مهم این مهم در کارآمدتر شدن آموزش های فنی و حرفه ای به طور ویژه اثرگذار است لذا ارسال تجهیزات به روز در همین راستا بوده است .
نگاه ویژه دکترپاک سرشت معاون وزیر و ریاست سازمان ، محرومیت زدایی از استان سیستان و بلوچستان با اتکا به توانمندی ، قابلیت و ظرفیت های جوانان این استان است و ارتقاء کیفیت آموزش های مهارتی با به روزرسانی تجهیزات رسالت سازمان برای هموار کردن مسیر توسعه استان میباشد چراکه اساسی ترین راه محرومیت زدایی، آموزش مهارت برای شغل است.
گفتنی است مجموعه آموزش فنی وحرفه ای استان قدر دان پاسخگویی به موقع سازمان آموزش فنی وحرفه ای در مطالبه گری های مالی ، کارگاهی ، وضعیت نیروی انسانی ، راه اندازی خوابگاه های شبانه روزی و… هستند .