بازدید دفاتر تسهیل گری زاهدان از کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان

دفاتر تسهیل گری زاهدان از کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای شماره یک ، مرکز ictوخواهران زاهدان بازدید بعمل آوردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در راستای توسعه همکاری بیشتر و با هدف آشنایی و شناخت بهتر و ظرفیتهای موجود با مراکز آموزش فنی وحرفه ای دفاتر تسهیل گری زاهدان از کارگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک ، مرکز ict و خواهران زاهدان بازدید کردند .
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران زاهدان با اعلام این خبر گفت : مهمترین وظیفه این دفاتر، شناسایی و بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی محلات حاشیه نشینی برای توسعه و رفع مشکلات این مناطق است.
خانم راشکی افزود : عمده ترین وظیفه دفاتر خدمات تسهیلگری آموزش آسیب دیدگان اجتماعی از طریق بسیج منابع مالی و مادی خود مردم و برداشتن گام‌هایی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این افراد است .
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک زاهدان نیز تصریح کرد : دفاتر تسهیلگری حلقه مفقوده ارتباط مردم حاشیه نشین با مسولین است و از این نظر با مجموعه آموزش فنی و حرفه ای که توانمند سازی افراد علی الخصوص ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی است هدف مشترکی را دنبال می کنند .
علیرضا سرگزی خاطر نشان کرد : موضوع آسیب های اجتماعی نیازمند کارجهادی و هم افزایی دستگاه های اجرایی مرتبط است و این مهم بر عهده دفاتر تسهیلگری است تا مشکلات مردم محله ای که در آن زندگی می کنند به مسولین انعکاس دهند تا برای حل آنها تدابیری اتخاذ شود .
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ict زاهدان نیز اظهارداشت : مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان برای هرگونه همکاری آموزشی با دفاتر تسهیلگری در استان در راستای حل مشکلات مردم ساکن مناطق حاشیه نشین آماده است .
احمد سلیمانی در ادامه بر لزوم گسترش هکاری با دفاتر تسهیلگری توسعه محلی با هدف مشارکت بازیگران محلی در گره گشایی از مشکلات آنها از طریقهمکاری و هم افزایی تاکید کرد .