طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان منصوب شد

 

طی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، خداداد اولیائی به سمت مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان منصوب شد.

 

در این حکم آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان” منصوب می شوید تا از طریق تعامل، همدلی و بهره­مندی از توانمندی­های نیروی انسانی آن اداره کل و مراکز تابعه و هم چنین ارتباط موثر با معاونین سازمان، مدیران ستادی و استانی، مسئولان دولتی، بخش های عمومی و خصوصی در راستای دستیابی به رسالت، ماموریت­ها و اهداف سازمان، اولویت­های زیر را در دستور کار قرار دهید:

 • برنامه­ریزی جهت اجرای تکالیف قانونی هم چون سیاست­های اقتصاد مقاومتی، سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغ مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه، برنامه اصلاح نظام اداری، برنامه های اعلامی از سوی وزارتخانه متبوع و عملیاتی نمودن راهبردها و سیاست­های دولت محترم تدبیر و امید در راستای تحقق الزامات توسعه اشتغال.
 • برنامه­ریزی آموزشی بر مبنای نیازسنجی حاصل از تعاملات بین دستگاهی، سندآمایش سرزمین، عوامل موثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی ذیل هماهنگی لازم با فرمانداران شهرستان­های تابعه استان و استاندار محترم در راستای ارتقای کیفی و تنوع بخشی آموزش­های فنی وحرفه ای.
 • استقرارعدالت آموزشی از طریق افزایش دسترسی اقشارآسیب­پذیر و آسیب­دیدگان اجتماعی به فرصت­های مهارت­آموزی ازطریق هماهنگی و همکاری دوسویه با دستگاه­های ذیربط.
 • برنامه­ریزی درجهت ایجاد و توسعه رشته­های جدید متناسب با نیازهای استان و گسترش دوره­های آموزش فنی و حرفه­ای با اولویت فناوری­های جدید و افزایش تنوع و سطح دسترسی به این نوع آموزش­ها.
 • برنامه­ریزی برای ایجاد ارتباط آموزش­های فنی و حرفه­­ای با بسته­های اشتغال فراگیر و روستایی و توانمندسازی نیروی کار درجهت صیانت از اشتغال و بهره­وری (طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، طرح کارورزی).
 • بهره­گیری موثر از ظرفیت همکاران و مربیان محترم در راستای پیاده سازی مدیریت مشارکتی و افزایش رضایتمندی شغلی.
 • برنامه ریزی جهت ارتقای توان نظام مهارت آموزی از طریق تعامل سودمند بین دستگاهی و بسترسازی و ترغیب ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش های فنی وحرفه ای متناسب با نیازمندی­های محلی ومنطقه ای و اقتضای بازار کار
 • استقرار نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، جلب مشارکت نیروهای خدوم وکارشناس در آن استان با رویکرد شایسته سالاری وشایسته گزینی.
 • تحقق عدالت توزیعی و رویه ای وتدوین راهکارهای مدیریت مشارکتی و افزایش رضایتمندی شغلی همکاران و شناسایی و رفع دغدغه های آنان نیازسنجی وبرنامه ریزی جهت توانمندسازی وارتقاء سطح مهارت شغلی و حرفه ای نیروی انسانی بالاخص مربیان آموزش فنی و حرفه ای تحت سرپرستی بر اساس ماموریت­های محوله.
 • آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر وکارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی وآتی) وارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزش فنی و حرفه­ای وتوام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه­های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
 • ارتقا کیفی و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد در تمام حوزه­های تحت سرپرستی و استفاده از نتایج حاصل از آن در جهت اصلاح امور و بهبود مستمر.
 • ارتقای کیفیت آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی وکاهش فاصله میان سطح شایستگی­های مورد نیاز فعلی و آتی بازارکار.
 • افزایش نقش آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 • دفاع موثر از مصالح آن اداره کل در تمامی مراجع قضایی و تهیه و تدوین شناسنامه کامل اموال منقول و غیرمنقول.

انتظار می رود گزارش اقدامات انجام شده در هر یک از محورهای فوق به صورت دوره ای تهیه و ارسال گردد.

امید آنکه با توکل به ایزد منان درانجام وظایف محوله موفق و منصور باشید.

 

 

سلیمان پاک سرشت