بازدید سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و هیات همراه از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران این شهرستان

سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان زابل سرهنگ قزاقی و هیات همراه از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران این شهرستان بازدید کرد واز نزدیک با نحوه فعالیت آن آشنا شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ محمودبامری رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران شهرستان زابل با اعلام این خبر گفت : ارائه آموزشهای مهارتی به سربازان در پی انعقاد تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون با نیروهای مسلح توسط مرکز اجراشده و منجر به توانمند سازی مهارتی سربازان شده است و این بازدید نیز در راستای گسترش همکاریهای فی ما بین صورت گرفته است .
بامری افزود : ارتقاء توانمندی و مهارت آموزی منابع انسانی متقاضی شغل یا شاغل در حوزه حفاظتی ، مراقبتی و امنیتی از طریق ارائه خدمات آموزشی مبتنی بر استانداردهای آموزشی یکپارچه و منسجم مهمترین رسالت سازمان است .
وی تصریح کرد : فراگرفتن مهارتها به سربازان برای دوران اتمام خدمت سربازی کمک خواهد کرد وبا فرهم کردن بستر اشتغال از سردرگمی آنها پیشگیری میکند .
در پایان این بازدید جلسه هماهنگی درمورد اجرایی نمودن قرار گاه مهارتی نیروی انتظامی نیز برگزار شد .