بازدید دانش آموزان دبیرستان فروغ دانش شهرستان زهک از کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان

دانش آموزان دبیرستان فروغ دانش شهرستان زهک از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خانم محمدی صادق سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان زهک با اعلام این خبرگفت : هدف از بازدید انجام شده بهره مندی از مهارت های پیشرفته توسط مربیان آموزش فنی وحرفه ای است تا دانش آموزان بتوانند با مشاغل بازار محور و نقش موثرمهارت آموزی در بازار کار آشنا شوند .
وی همچنین برای برگزاری دوره های مهارتی معرفی شده توسط آموزش و پرورش در قالب تفاهمنامه اعلام آمادگی کرد.