به مناسبت فرا رسیده حماسه ۹ دی برگزارشد : کارگاه آموزشی سواد رسانه ای به همت واحد بسیج اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

به مناسبت بزرگداشت یوم الله ۹ دی کارگاه آموزشی سواد رسانه ای به همت واحد بسیج اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ کامیار کیخا نژاد فرمانده پایگاه بسیج شهید یزدی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در تکمیل این خبرگفت : کارگاه آموزشی سواد رسانه ای به مناسبت بزرگداشت یوم الله ۹ دی در یک جلسه به صورت تئوری  برگزار شد و درنهایت به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا خواهد شد .
کیخا نژاد اظهارداشت : کارگاه مذکور با حضور بیش از صد نفر از همکاران اداره کل و سخنرانی آقای دهنوی از شرکت سراج موسسه ای در ارتباط با بخش سواد رسانه ای برگزار گردید .
وی با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه تصریح کرد : کارگاه سواد رسانه ای با هدف آشنایی همکاران با کارکرد رسانه ها ،فرصت ها و آسیب های فضای مجازی در کنار مزایا و فرصت های آن ، آگاهی بخشی از تهدیدات فضای مجازی و نقش مهم رسانه در فرهنگ سازی برای کاهش آسیب های در جامعه برگزار شد .
فرمانده پایگاه بسیج شهید یزدی اداره کل بیان داشت : سواد رسانه ای، تجهیز و بهره مندی از بینش و فرهنگ استفاده از رسانه و دارا بودن قدرت تحلیل و شناخت واقعی ابعاد و درک نحوه کار رسانه هاست.
کیخانژاد از رسانه به عنوان شمشیری دو لب یادکرد وگفت : رسانه از یک سو می تواند هم سخن ما باشد و فاصله ها را بردارد و از سوی دیگر می تواند ما را به موجوداتی خاموش و منفعل بدل کند که هر لحظه به شکلی در آییم.
دهنوی سخنران جلسه نیز بر نقش سواد رسانه در تقویت تفکرانتقادی تأکید نموده و خاطر نشان کرد که سواد رسانه ای با تاثیر گذاری بر مولفه های مختلف تفکر انتقادی، می تواند موجب بهبود این نوع تفکر گردد.