آغاز دوره های ضمن خدمت همکاران در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

دورهای ضمن خدمت همکاران در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان آغاز شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در تشریح این خبرگفت : برگزاری دورهای ضمن خدمت در به روز رسانی معلومات کارکنان بسیار تاثیرگذار است و هدف از آن آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان است.
اولیایی اظهارداشت : توانمندسازی و ارتقای شایستگی‌های عمومی ، تخصصی و حرفه‌ای منابع انسانی امری مهم و ضروری است و حضور در دوره های ضمن خدمت در دستیابی به این مهم بسیار تاثیرگذار است .
وی تصریح کرد : یکی از اهداف راهبردی و بلندمدت کشور اتکاء به توانمندی های انسانی و مؤثرترین ابزار توسعه است در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، بسیار حایز اهمیت است و دوره های ضمن خدمت ازجمله این آموزشها است .
اولیایی آموزش صحیح نیروی انسانی در سطح سازمانهای دولتی را باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان دانست .