تبیین جزئیات تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و دانشگاه پیام‌نور جزئیات تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و دانشگاه پیام‌نور تبیین شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، این تفاهم نامه با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه منابع انسانی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای کشور و همچنین ارتقاء بهره‌وری نیروی کار متخصص و صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای و توانمند‌سازی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی امروز، پانزدهم دی ماه جاری به امضای دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این سازمان و محمدرضا زمانی، رئیس دانشگاه پیام نور کشور رسید.

بنابر این گزارش،  از اهداف این تفاهم نامه می توان به توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه با رویکرد تقویت شایستگی های شغلی و حرفه ای موردنیاز بازارکار،  فراهم‌سازی بسترهای اشتغال دانش‌آموختگان متناسب با نیاز بازار کار کشور و مطالعات نیازسنجی و امکان‌سنجی آموزشی در حوزه آینده‌پژوهی مشاغل مورد نیاز موضوع تفاهم‌نامه به منظور تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش شغل و شایستگی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، بررسی نتایج نیازسنجی، امکان‌سنجی و شناسایی مشاغل انجام شده توسط دانشگاه با همکاری کارشناسان معرفی شده از سوی آنها،  برگزاری دوره‌های مهارتی ضمن خدمت مورد نیاز کارکنان دانشگاه در مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی سازمان با اولویت مراکز غیردولتی و هدایت و حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری تخصصی دانشگاه با موضوع رفع نیاز بازار کار کشور از جمله تعهدات سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

این گزارش می افزاید: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تفاهم نامه مذکور متعهد شده است در خصوص برگزاری آموزش واحدهای درسی عملی در صورت اعلام نیاز دانشگاه، برگزاری دوره‌های مهارتی بین‌المللی برای دانشجویان مراکز بین‌الملل دانشگاه و اعطای مجوز ایجاد مرکز توسعه شایستگی‌های دانشجویان SCD)) به دانشگاه و واحدهای دانشگاهیبا دانشگاه پیام نور همکاری کند.

همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور براساس این تفاهم نامه دوره‌های آموزشی تخصصی برای الگوهای مختلف آموزشی از جمله تولید، بازاریابی، فروش، کارآفرینی و آمادگی شغلی برگزار و با انجام ارزشیابی پایان دوره دانشجویان گواهینامه بین المللی مهارتی صادر می کند.

براساس این تفاهم نامه، تمام دانشجویان معرفی شده دانشگاه در مراکز دولتی و غیردولتی سازمان مبادرت به طی دوره آموزشی یا آزمون نمایند مشمول بیمه مسئولیت مدنی سازمان قرار خواهند گرفت.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است از استادان، کارشناسان، مربیان و متخصصان صاحب تجربه که توسط دانشگاه پیام نور معرفی می شوند در کمیته های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردها، اجرای دوره های آموزشی و آزمون استفاده کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه پیام نور در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور در تدوین استانداردهای شغلی و منطبق‌سازی استانداردهای آموزشی و شغلی موجود برای رشته های مختلف و برگزاری مسابقات ملی مهارت استانی و آماده‌سازی دانشجویان برای اعزام به مسابقات استانی، کشوری و جهانی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همکاری می کند.

این گزارش می افزاید: معرفی و هدایت دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه برای شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی در حال اجرای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سازمان، تأمین فضای آموزشی مناسب، امکانات، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز دوره‌های آموزشی، تأمین  فضای برگزاری آزمون کتبی  از دیگر تعهدات دانشگاه پیام نور کشور در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

بنابراین گزارش، در راستای تفاهم نامه مذکور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه پیام نور نسبت به حمایت مادی و معنوی از برگزاری سمینارها و همایش های علمی – مهارتی، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های ارائه دستاوردها متعهد می شوند.

همچنین در اجرای این تفاهم نامه، سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و دانشگاه پیام نور کشور در برگزاری دوره­های کارورزی و کارآموزی دانشجویان همکاری می کنند.

دانشگاه پیام نور در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور متعهد می شود رشته‌های تحصیلی بین‌‌رشته‌ای کاربردی و مهارتی با همکاری سازمان به ویژه کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزش فنی و حرفه ای ایجاد و راه اندازی کند.

بر اساس این گزارش، دانشگاه پیام نور در تفاهم نامه مذکور متعهد شده است تا شرایط حضور مربیان و کارشناسان سازمان و مرکز تربیت مربی در کارگروه‌های تخصصی، آموزش دروس نظری و عملی به دانشجویان، همایش‌ها و نشست‌های علمی و مهارتی دانشگاه را فراهم کند.

دانشگاه پیام نور متعهد می شود تا دوره های مهارت آموزی را به عنوان واحدهای درسی عملی و کارگاهی دانشجویان محسوب کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، منطبق‌کردن سرفصل‌های درسی رشته‌های مرتبط با استانداردهای شغلی و آموزشی سازمان،  تبادل استاد و مربی بین دانشگاه و سازمان به منظور تدریس دروس و برگزاری کارگاه‌های علمی و آزمایشگاهی و همکاری در طراحی و اجرای دوره های آموزشی مهارتی به صورت مجازی از جمله تعهدات مشترک دو طرف در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.