معاون راهبردی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری: توانمندهای مهارتی زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیر رسمی ارتقاء می یابد

 

 

معاون راهبردی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری گفت: توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیر رسمی از طریق آموزش های مهارتی در اولویت کاری این معاونت است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکترسوسن باستانی، معاون راهبردی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در نشست هماهنگی اجرائی نمودن تفاهم نامه سه جانبه بین این سازمان، معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت کشور اظهار امیدواری کرد که اجرای این تفاهم نامه نتایج خوبی برای گروه هدف این تفاهم نامه داشته باشد.

باستانی گفت: معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری از طریق همکاری با شورای اجتماعی کشور و در راستای اجرای بند ت ماده ۸ برنامه ششم توسعه کشور که بر تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تأکید دارد، در تفاهم نامه مذکور ورود کرده است.

وی با بیان اینکه معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری  بر اساس بند ت ماده ۸ برنامه ششم توسعه کشور متولی هماهنگی و پیگیری طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است، گفت: توانمندسازی مهارتی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار از اولویت کاری  این معاونت است.

باستانی تصریح کرد: آموزش زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیر رسمی، ارائه دوره های آی تی و آی سی تی و نتیجه محور بودن آموزش ها از جمله موارد حائز اهمیت در حوزه آموزش های مهارتی برای معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری است.

معاون راهبردی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیر رسمی از توان کارشناسی فارغ التحصیلان دانشگاهی هم استفاده شود.

وی با تأکید بر ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیر رسمی در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور گفت: مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیر رسمی و ایجاد اشتغال برای آنها از اهداف مورد توجه معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در این تفاهم نامه است.