جلسه کمیته سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد

 

جلسه کمیته اداری و صیانت از حقوق مردم به ریاست اولیایی مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای استان ، دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان  ودیگر اعضا  برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان خداداد اولیایی مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای استان ضمن تشکر از برگزاری این جلسه افزود کیمته ها باید فعالانه و بر اساس برنامه ریزی و تقویم آموزشی فعالیت نمایند .

وی خاطرنشان کرد در امور اولیه کمیته سلامت اداری باید به تکریم ارباب رجوع پرداخت و تمامی مسئولین این را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند

ایوبی دبیر این کمیته گفت : این جلسه به منظور بررسی عملکرد کمیته و رفع نواقص مستند سازی برگزار گردید .

وی  ضمن تاکید بر اهمیت سلامت اداری گفت : برای مبارزه با فساد در دستگاه های اداری واجرایی طبق فرامین مقام معظم رهبری باید افرادی بکارگرفته شوند که مورد اعتماد سیستم و وفادار به ارزشها باشند چراکه دستی که برای مبارزه با ناپاکی ها پیش میرود خود باید پاک و طیب باشد