در بازدید ازکارگاه های مراکز برادران وخواهران شهرستان زابل مطرح شد : آموزشهای عدالت محور برای برقراری عدالت آموزشی در شهرستان زابل اجرا میشود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در بازدید از کارگاه های آموزشی مراکزخواهران وبرادران شهرستان زابل برلزوم اجرای هرچه بیشتر آموزشهای عدالت محور برای برقراری عدالت آموزشی در مناطق حاشیه نشین این شهرستان تاکید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در این بازدید توانمندی ، تجهیزات ، امکانات و مشکلات مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت و مدیرکل با حضور در کارگاه های آموزشی فعال با مربیان و کارآموزان در خصوص نحوه آموزش، تجهیزات و ابزار آموزش و فرایند آموزش های فنی و حرفه ای تبادل نظر کرد.