باحضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزارشد : اولین جلسه شورای اداری درسالن کنفرانس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زابل

اولین جلسه شورای اداری با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان درسالن کنفرانس مرکز شهرستان زابل برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ اولین جلسه شورای اداری با حضورخداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و روسا و کارکنان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان های زابل و زهک درسالن کنفرانس مرکز شهرستان زابل برگزار شد و در ابتدای آن جلسه هریک از روسا به بیان مشکلات و موانع پیش روی توسعه آموزشهای مهارتی پرداختند .
درادامه این جلسه اولیایی ضمن اشاره به تعهدات آموزشی سالجاری در همه بخش ها و حوزه های مختلف بر اهمیت نظارت و بازدید میدانی برای کیفیت بخشی هرچه بیشتر بر روند اجرای آموزش های مهارتی تأکید کرد .
وی در پایان با تقدیر و تشکر از تلاش های همکاران خواستار تداوم تلاش های بی دریغ آنها شد و با بیان نکات مختلف اداری اهداف این اداره کل را تا پایان سال اعلام کرد.