در پنجمین روز از دهه فجر صورت گرفت : بازدید دکتر ربیعی رئیس هیئت مدیره صندوق کارافرینی امید از غرفه فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب

همزمان با پنجمین روز ازدهه فجر دکتر ربیعی رئیس هیئت مدیره صندوق کارافرینی امید از غرفه فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ همزمان با پنجمین روز ازدهه فجر دکتر ربیعی رئیس هیئت مدیره صندوق کارافرینی امید ، اصغرنوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور ،درازهی نماینده مردم شهرستان سراوان در مجلس شورای اسلامی ، جهاندیده رئیس شورای هماهنگی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان ، اولیایی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ، نخعی فرماندارشهرستان زاهدان از نمایشگاه دستاوردهای مهارتی بازدید بعمل آوردند