مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان خبر داد : در۱۰ ماهه سالجاری بیش از ۵۳۰هزار نفر ساعت آموزش مهارتی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان ارائه شد .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان از ارائه ۵۳۶ هزار و ۲۱۰ نفر ساعت آموزشهای مهارتی در۱۰ ماهه گذشته از سالجاری در روستاهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان ؛ خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در تشریح این خبر گفت : در ۱۰ ماهه گذشته از سالجاری ۵۳۶ هزار و۲۱۰ نفر ساعت آموزشهای مهارتی معادل ۳ هزار و ۲۸۰نفر دوره آموزشی در روستاهای استان ارائه شده است که از این تعداد یک هزار و ۵۹ نفر آنها مرد و دو هزار و ۲۲۱ نفر آنها زن بوده اند .
اولیایی افزود : از مجموع ۵۳۶ هزار و۲۱۰ نفر ساعت آموزشهای ارائه شده ۱۴۵ هزار و ۳۱۷ نفر ساعت برای آقایان و ۳۹۰ هزار و ۸۹۳نفر ساعت برای خانم ها اجرا شده است .
وی با تأکید بر نقش و فعالیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان های استان در ارائه هر چه بهتر آموزش ها به روستائیان تصریح کرد : اجرای این دوره ها با هدف اشتغال در روستاها ، ارتقاء مهارت روستائیان ، افزایش بهره وری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان انجام گرفته است.