بازدید مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان از هشتمین مرحله آزمونهای هماهنگ مهارتی ، تفاهمنامه و صنعت ساختمان استان که همزمان با سراسر کشور برگزار شد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان از هشتمین مرحله آزمونهای هماهنگ مهارتی ، تفاهمنامه و صنعت ساختمان استان که همزمان با سراسر کشور برگزار شد بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان با اعلام این خبرگفت : در این مرحله تعداد ۵۶۴۸ نفر در آزمون هماهنگ کتبی، ۷۹۷ نفر در آزمون صنعت ساختمان و ۸۵ نفر در آزمون تفاهمنامه در ۷۲ حوزه اصلی و فرعی آزمونی استان سیستان و بلوچستان ثبت نام و حوزه بندی شده اند.
اولیایی افزود : تعداد ۲۷۰ نفر افراد بیسواد ویاکم سواد نیز درشمار ثبت نام شدگان آزمونهای صنعت ساختمان و تفاهمنامه قرار دارند در مجموع و در سطح استان تعداد ۶۵۳۰ نفر متقاضی آزمونهای مهارتی در این مرحله می باشند.
وی تصریح کرد : کارت ورود به جلسه داوطلبان شرکت در این آزمونها از تاریخ ۷ اسفند از طریق پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل دریافت خواهد بود.