برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان با هدف بررسی روند ابلاغ فرم ارزشیابی کارکنان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تشکیل شد و طی آن از ابلاغ فرم ارزشیابی کارکنان خبرداد ه شد.
براساس این گزارش : فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان از فروردین ۹۸ اجرایی خواهد شد .