بازدید از کارگاه مهارت آموزی بهبودیافتگان مواد مخدر در حاشیه شهر زاهدان

مسئول آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل به اتفاق نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از کارگاه آموزشی ویژه بهبود یافتگان در حاشیه شهر زاهدان بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در ادامه برنامه های نظارتی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان نصرالله جامعی مسئول آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل به اتفاق نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از کارگاه آموزشی ویژه بهبود یافتگان در حاشیه شهر زاهدان بازدید کرد .
جامعی با اشاره به ضرورت جدی تر شدن حمایت جامعه، خانواده ها، دولت و سازمان های متولی از معتادان بهبودیافته افزود: مهارت آموزی و اشتغال برای معتادان از بروز اعتیاد دوباره آنها جلوگیری می کند که در این صورت آنها برای جامعه مفید و موثر خواهند بود.
وی اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی در امنیت و سلامت جامعه نقش مهم و موثری دارد.
دراین بازدید ضمن بررسی نقاط ضعف وقوت مقرر گردید دوره آموزشی بازاریابی وکسب وکار نیز برگزار واز طرف شورا مکانی جهت ایجاد شغل پس از پایان دوره آموزشی ؛برای بهبود یافتگان درنظر گرفته شود.