در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری : غرس نهال مهارت توسط مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان یک اصله نهال را درمجتمع مسکونی معلولین باحضور مدیران شورای هماهنگی استان غرس نمود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان به مناسبت بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با حضور در مجتمع مسکونی معلولین به همراه مدیران شورای هماهنگی استان یک اصله نهال مهارت را غرس نمود .
اولیایی اظهار داشت : درخت نشانه حیات و نماد نشاط و زندگی است و کاشت درخت برای شادابی فضای زندگی و روح تازگی بخشیدن به آن بسیار لازم و ضروری است .
وی افزود : حفظ فضای سبز و جلوگیری از تخریب طبیعت نه تنها برای استفاده نسل حاضر بلکه به خاطر تعلق آن به تمام نسل های آینده امری واجب و حیاتی است که نباید نسبت به آن غفلت کنیم .