تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعقد شد

تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعقد شد

سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز؛ بیستم اسفند تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تفاهم نامه مذکور به منظور ارتقای صلاحیت های فنی و حرفه ای، توانمند سازی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی عضو اتاق ایران، توسعه فرهنگ مهارت آموزی و افرایش بهره وری از طریق آموزش عملی و کاربردی برای انسجام بخشی به آموزش های شاغلان بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات منعقد شد.

بنابر این گزارش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص ایجاد شبکه های ملی و بین المللی آموزش با هدف ارائه خدمات آموزشی به بازارهای هدف و پیشنهاد و ارائه قوانین حمایت کننده در راستای اهداف مشترک دو طرف به مراجع ذیربط همچون هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای تفاهم مذکور با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همکاری می کند.

این گزارش می افزاید: شناسائی و اجرای آموزش های فنی و حرفه ای در ایران و بازارهای بین المللی، استفاده از توانمندی های دو طرف به منظور توسعه آموزش های مهارتی، بسترسازی ایجاد اشتغال مبتنی بر مهارت با توجه به ظرفیت های دو طرف و معرفی، ایجاد و گسترش عناصر آموزش شغلی دوگانه و حرفه ای در ایران از دیگر زمینه های همکاری دو طرف در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

بنا بر این گزارش، اعتباربخشی و اعطای کد بین المللی به استانداردهای آموزشی ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب طبقه بندی جهانی استاندارد آموزش شغل (ISCO)، ارزشیابی و سنجش مهارت های حرفه ای معرفی شدگان از سوی اتاق و صدور گواهینامه مهارت در صورت موفقیت در آزمون های کتبی و عملی مطابق با قوانین و مقررات سازمان و ایجاد سامانه اطلاعات و مشخصات مهارت آموختگان از تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

براساس این گزارش، نیازسنجی و معرفی متقاضیان آموزش‏های مهارتی عضو اتاق و اعلام به سازمان برای ارتقای سطح کیفی و توانایی های اجرائی و مهارتی در زمینه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، انجام نیازسنجی و شناسایی مشاغل مورد نیاز شرکت های عضو اتاق و حمایت از تدوین استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی مشاغل در اتاق از جمله تعهدات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این تفاهم نامه متعهد شده است که در معرفی شرکت های موثر و مرتبط با حرفه های مختلف (داخلی و بین المللی) با هدف ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همکاری کند.