بازدید رئیس شورای شهرچابهار در اولین روز از بازدید دانش آموزی و دانشجویی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان

در اولین روز از هفته بازدید دانش آموزی رئیس شورای شهر چابهار از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید بعمل آورد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مهندس ریگی سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان چابهار در تشریح این خبر گفت : در این بازدید دکترسعیدی رئیس شورای شهر چابهار ضمن بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای چابهار از نزدیک با فعالیتهای این مرکز آشنا شد و درپایان بازدید نشست هم اندیشی با حضور ایشان در مرکز برگزار گردید .
سعیدی در این نشست نقش آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای را در شهرستان چابهار بسیار مهم عنوان کرد وگفت : از آنجایی که شهرستان چابهار سکونتگاه های غیر رسمی زیادی دارد میتوان از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای در سطح شهرستان چابهار موجبات کاهش آسیب های اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی را فراهم آورد .
وی هم چنین خواستار همکاری بیشتر دفاتر تسهیل گری شهرستان چابهار با مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان شد
در ادامه این دیدار مهندس ریگی ضمن استقبال از همکاری بین دفاتر تسهیل گری و فنی و حرفه ای ،آمادگی این مرکز را برای برگزاری دوره های درخواستی توسط دفاتر تسهیلگری شهرستهان چابهار اعلام نمود .