فرماندار شهرستان سراوان خواستار شد : آموزشهای مهارتی باید بر اساس نیازهای بازار کار استان ارائه شود

فرماندار شهرستان سراوان در نشستت با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خواستار ارائه آموزشهای مهارتی بر اساس نیاز های بازار کار استان شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خداداد اولیایی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بادرویش نارویی فرماندارشهرستان سراوان دیدار و گفتگو کرد و آموزشهای اثر بخش برای رفع فقر مهارتی غالب در استان را مهمترین اولویت آموزشی اداره کل در سال جاری عنوان کرد .
درویش نارویی نیز در این نشست اظهار داشت : ارائه آموزشهای مهارتی باید بر اساس نیاز بازار کار و نیازسنجی بازار هدف شهرستان صورت گیرد و برای تشویق جوانان به مهارت آموزی باید اطلاع رسانی و جلب مشارکت برای آموزش گسترده را در دستور کار قرار داد .
گفتنی است در این نشست در خصوص چالشهای پیش روی آموزشهای فنی و حرفه ای در شهرستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته و برای برون رفت از آن راهکارهایی مطرح شد که مورد استقبال فرماندار قرارگرفت .