با امضای تفاهم نامه بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار: ۱۶ هزار نفر توسط شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار جذب و استخدام می شوند

 

با امضای تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار، ۱۶ هزار نفر پس از گذراندن دوره های آموزشی و کسب گواهینامه مهارت، توسط این شرکت جذب و استخدام می شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تفاهم نامه مذکور به منظور همکاری، تعامل و هم افزائی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشور و رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت در راستای مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای نیروی کار و اشتغال زایی، امروز؛ هشتم اردیبهشت ماه، به امضای علیرضا حاتم زاده، معاون آموزش این سازمان و محمدتقی شجاع، مدیر عامل و رئیس هیأت­ مدیره شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار رسید.

بنابر این گزارش، این تفاهم نامه با اهداف اجرایی نمودن قانون الزام فراگیری آموزش های فنی وحرفه ای، نیازسنجی، برنامه ریزی، ساماندهی و اجرای دوره های آموزش مهارتی و ارزشیابی برای تأمین نیروی کار ماهر در حوزه مربوطه و استفاده از پتانسیل‌ها و امکانات علمی و اجرایی دو طرف برای افزایش کیفیت دوره های آموزشی منعقد شد.

این گزارش می افزاید: فرهنگ سازی آموزش های مهارتی در حوزه نیروگاه های سولار با هدف ایجاد زمینه های اشتغال افرادجویای کار و ارتقای مهارت شغلی شاغلان این حوزه در سطح کشور، انتقال دانش مربوط به تکنولوژی و فناوری‌های جدید وارداتی به کشور به نیروی کار و تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیار حوزه نیروگاه های سولار از دیگر زمینه های همکاری دو طرف در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

براساس این گزارش، از جمله تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تفاهم نامه مذکور می توان به تأمین فضا و برنامه ریزی برای اجرای آموزش های مورد توافق در مراکز ثابت و انجام مشاوره و هدایت شغلی، ثبت نام در پورتال و اجرای دوره های تخصصی مورد نیاز جامعه هدف و نظارت بر دوره ها طبق ضوابط سازمان و صدور گواهی نامه مهارت در صورت قبولی در آزمون‌های کتبی و عملی اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شناسایی مشاغل موجود و آینده پژوهی مشاغل جدید در حوزه فعالیت و اعلام به سازمان، حمایت از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه ارائه شده توسط مهارت آموختگان در صنعت سولار و تأمین بخشی از تجهیزات کارگاه های آموزشی با استفاده از محصولات تولیدی شرکت براساس استانداردهای سازمان از دیگر تعهدات شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

بنابر این گزارش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تفاهم نامه مذکور متعهد شده است در زمینه تولید بانک اطلاعات محتوای الکترونیکی و ایجاد بانک اطلاعاتی خبرگان مهارتی برای مربیگری و برگزاری آزمون‎های علمی و مهارت با شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار همکاری کند.

مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال شمسی است که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، تصحیح و یا تغییرات در مفاد این تفاهم نامه با توافق دو طرف انجام می شود.