بازدید مسؤل آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ونماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از کمپ ترک اعتیاد ویژه بانوان شیر آباد

مسؤل آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ونماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از کمپ ترک اعتیاد ویژه بانوان شیر آباد بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ نصرالله جامعی مسؤل آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل در تشریح این خبر گفت : در این بازدید که باهدف بررسی روند مهارت آموزی به بهبود یافتگان انجام شد مقرر گردید از طرف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرفه هایی بصورت رایگان برای فروش تولیدات کارآموزان آموزش دیده در نظر گرفته شود.